English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:

Konuşmacılar

Steven C. Hayes
İnsan bilişini açıklayan bir kuram olan İlişkisel Çerçeve Kuramı (Relational Frame Theory, RFT) ve bu teoriye dayanan Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) geliştiricisidir.

Halihazırda Nevada Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Davranış Analizi programında kurucu profesör olarak görev yapan Steven C. Hayes, 44 kitap ve yaklaşık 600 bilimsel makalenin yazarıdır.

Dr. Hayes, aynı zamanda Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), American Association of Applied and Preventive Psychology (APA)'nın 25. bölümü ve Association for Behavioral and Cognitive Therapy (ABCT) kuruluşlarının başkanlığını yapmıştır ve yapmaktadır.

1992'de Institute for Scientific Information tarafından yapılan sıralamada dünyanın "en yüksek etkiye sahip" 30. psikoloğu olarak belirlenmiştir. Google Scholar verilerine göre, hayatta olan ve olmayan tüm akademisyenlerin içinde en çok alıntı yapılan ilk 1500 akademisyen içinde yer almaktadır. (http: // www.webometrics.info/en/node/58).

APA’dan Temel Davranış Araştırmalarına Örnek Katkılar ve Uygulamaları, Davranış Analizi Geliştirme Derneği'nden Bilimin Uygulama Üzerindeki Etkisi Ödülü ve ABCT’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü gibi çeşitli ödüller ile çalışmaları tanınırlık kazanmış ve takdir görmüştür.

 
 
Lisa W. Coyne
Boston Suffolk Üniversitesi’nden klinik psikoloji lisansını alan Lisa W. Coyne, aynı zamanda Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) uluslararası eğitmenidir.

Şu anda Harvard Tıp Fakültesi'nde Psikoloji bölümünde doçent olarak ve McLean Hastanesi Çocuk ve Ergen OKB(Obsesif Kompulsif Bozukluk) Enstitüsü'nde (Child and Adolescent OCD Institute -OCDI Jr.) kıdemli bir klinik danışman olarak görev yapmaktadır.

Dr. Coyne’un; anksiyete, OKB ve ebeveynlik üzerine çok sayıda hakemli dergide makalesi ve kitap bölümü bulunmaktadır. Türkçe baskısı da yakında çıkacak olan ebeveynlere yönelik “Keyifli Ebeveynlik: Çocuğunuzun Erken Dönemlerindeki Zorluklar için bir Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Kılavuzu” (The Joy of Parenting: An Acceptance and Commitment Therapy Guide to Effective Parenting in the Early Years) kitabının yazarıdır.

 
Matthieu Villatte
Matthieu Villatte, Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle, Washington Bastyr Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapmaktadır.

Klinik psikoloji eğitimini ve psikoloji alanındaki doktora derecesini Fransa'da aldı. 2010 yılında Reno Nevada Üniversitesi'nde Steven Hayes'in danışmanlığında doktora sonrası çalışmasını (post-doctoral) tamamlamak için ABD'ye taşındı. Daha sonra Louisiana Üniversitesi'nde ve Seattle’da Evidence-Based Practice Institute bünyesinde birkaç yıl klinik psikoloji alanında klinik doçent olarak çalıştı. Bastyr Üniversitesi'ne 2018 yılında Yardımcı Doçent olarak katıldı.

Matthieu Villatte kendindelik (mindfulness), kabul (acceptance), yaşantısal terapiler (experiential therapies) ve bağlamsal davranışçı bilimler üzerine çok sayıda kitap ve kitap bölümünün yazarıdır.

Aynı zamanda Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği (ACBS) tarafından tanınan Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitmenidir. ABD, Kanada, Avustralya-Yeni Zelanda, Güney Amerika ve Avrupa'da yüzden fazla eğitim vermiştir. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, tüm kıtalardan katılımcıları bir araya getiren düzinelerce çevrimiçi eğitim gerçekleştirmiştir.

 
 
Inez Myin-Germeys
Inez Myin-Germeys,Phd 2015'ten beri Belçika KU Leuven'de Bağlamsal Psikiyatri Profesörü ve Bağlamsal Psikiyatri Merkezi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2010-2015 yılları arasında Hollanda Maastricht Üniversitesi Ekoloji Psikiyatri Profesörü ve Ruh Sağlığı ve Sinirbilim Okulu Bölüm Ruh Sağlığı Başkanlığı yapmıştır.

Klinik psikoloji eğitimini KU Leuven'de alan Prof. Myin-Germeys, 2001 yılında Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nde Psikiyatri Doktorasını "Bağlamın önceliği: Psikozda kişi-çevre etkileşiminin incelenmesi" çalışmasıyla tamamlamıştır.

Inez Myin-Germeys, psikiyatri, psikoz, deneyim örnekleme metodu, stres ve psikolojik müdahaleler üzerine çok sayıda bilimsel makale ve yayına sahiptir.

 
 
Mavis Tsai
Klinik Psikolog Doktor Mavis Tsai, Washington Universitesi'nin Sosyal Bağlılık Bilimleri Merkezi (University of Washington’s Center for Science of Social Connection) bünyesinde kıdemli araştırmacı bilim insanı olarak çalışmaktadır. Terapötik ilişkiyi danışanların iyileşmesinin bir aracı olarak destekleyen, Fonksiyonel Analitik Psikoterapi’nin ortak geliştiricilerindendir. Fonksiyonel Analitik Psikoterapi üzerine yazılmış beş kitabın ve 70’in üzerinde makale ve kitap bölümlerinin ortak yazarıdır. Psikoloji alanına önemli katkılarından dolayı Washington Eyaleti Psikoloji Birliği'nin Üstün Psikolog Ödülü'nü almıştır. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği üyesidir. “Farkındalık, Cesaret ve Sevgi Evrensel Projesi” (“Awareness, Courage & Love Global Project”) kurucusu ve direktörü olarak, 6 kıtada ilgili birimleri yönetecek gönüllü liderler yetiştirmektedir. Bu proje ile bireyler arası bağları geliştirerek ve kendi doğruları ile uyumlu şekilde yaşayarak hayatın zorlukları ile baş edebilen, açık yürekli ve değişime hevesli insanlardan oluşan dünya genelinde bir ağ kurulması hedeflenmektedir.

 
 
Tom Pinkall
Uzun yıllardır meditasyon ve danışma pratikleri ile meşgul olmuştur. Bunları yaşamının içerisine yerleştirmiş olan Pinkall, aynı zamanda tüm bunları mesleki uygulamalarına yansıtmıştır. Sistemik Terapi ve Süpervizyonu alanında eğitmenlik, Kabul ve Kararlılık Terapisi ve meditasyon uygulamaları uğraşı alanıdır. Bugüne kadar Almanya, Nepal, Siera Leone ve Türkiye gibi farklı coğrafyalarda seminerler vermiştir.

Almanya’nın Dresden şehrinde 1972 yılında doğmuştur.

Sistemik Terapist, Koç ve Süpervizör
MBSR Eğitmeni & ACT Eğitmeni
Terapist Eğitmeni ve Süpervizörü (Sistemik Topluluk ve Alman Sistemik Terapistler Topluluk üyesi)


Kongreye Kalan Süre: