English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:

Değerli meslektaşlarımız,

Bağlamsal Davranışçı Bilimler (BDB); insan davranışlarını İşlevsel Bağlamsalcı yaklaşım zemininde anlama, öngörme ve etkilemeyi amaçlayan bilimsel bir disiplindir. Bu disiplin çerçevesinde yürütülen araştırmalar neticesinde insan dili ve bilişine dair bir kuram olan İlişkisel Çerçeve Kuramı (Relational Frame Theory-RFT) ve üçüncü dalga bilişsel davranışçı terapiler arasında değerlendirilen Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) geliştirilmiştir.

Konferansımız Uluslararası Konferans düzeyinde olup en az 5 farklı ülkeden katılım gerçekleşecektir. Uluslararası konferansımız doçentlik başvuru kriteri ile atama ve yükselme kriterlerine uygun olup 29-30-31 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir.

Dünyada ACT ve RFT’ye yönelik ilgi giderek artarken, ülkemizde de bu yaklaşımlara gönül vermiş bir grup psikiyatrist ve psikolog tarafından 2013 yılında Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Temsilciliği ve akabinde Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği (BDPD) kurulmuştur. Derneğimiz; bağlamsal davranışçı yaklaşımın ve bu yaklaşımın içinde yer alan çabaların ülkemizde gelişmesi ve yayılması için faaliyetler düzenlemektedir.

Son yıllarda, derneğimizin de katkılarıyla ülkemizde klinik pratiğinde ACT ve RFT’yi kullanan terapistlerin, ACT ve RFT üzerine yapılan araştırmaların ve dolayısıyla davranışçılık alanına yönelik ilginin her geçen gün arttığını görmekteyiz. Bu süreçte dernek olarak bir yandan kurslar, seminerler, paneller, atölye çalışmaları, eğitim toplantıları düzenlerken; diğer yandan alanda öne çıkan eserlerin Türkçe literatüre kazandırılması, çalışma birimlerinin kurulması gibi faaliyetler de gerçekleştirdik. Öğrenme, öğretme ve paylaşma değerlerimiz doğrultusunda çıktığımız yolda ilk kongremiz olan ‘İstanbul ACT Günleri I’i 2017 yılında büyük bir heyecanla organize etmiştik. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz ikinci kongremiz ‘İstanbul ACT ve RFT Günleri II”de ise heyecanımızın ilk günkü gibi devam ettiğini gördük. Hatta bu camianın büyüdüğüne ve geliştiğine bizzat şahit olmak heyecanımızı ve motivasyonumuzu daha da arttırdı. Şimdi artan heyecanımız ve motivasyonumuzla birlikte, daha zengin bir içerik ve katılımla gerçekleştirmeyi planladığımız üçüncü kongremizi duyurmaktan mutluluk duyarız.

Bağlamsal Davranışçı Bilimler Derneği Türkiye Temsilciliği, Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği olarak; insanı ve ızdırabını anlama çabası içerisinde olan, hem danışanları hem kendi için anlamlı ve dolu bir hayat yaşamayı önemseyen tüm ruh sağlığı profesyonellerini ve öğrencilerini 29-31 Ekim 2021’de çevrimiçi gerçekleştirmeyi planladığımız ‘ACT Günleri III’e davet ediyoruz.

Düzenleme kurulu adına Kongre Başkanı Dr. Fatih Yavuz

Kongreye Kalan Süre: