English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:


Kumar Oynama Bozukluğuna ACT Yaklaşımı
  
Konuşmacılar: F. Betül Esen, İlker Aktürk

31 Ekim 2021, Pazar -- 10.30 - 14.45

Kumar oynama bozukluğu, son yıllarda hem prevalansı hem de popülerliği giderek artan bir alandır. Sınıflama sistemlerine girmesiyle beraber patofizyolojisine dair yapılan bilimsel araştırmalar artmış ve buna bağlı tedavi protokolleri geliştirilmiştir (1). ACT yaklaşımıyla bakıldığında kumar oynama davranışının kendisi patolojik değildir. Eğer kumar oynama davranışı istenmeyen içsel yaşantılardan kaçmak ya da onları kontrol etmek amaçlı yapılıyor -yaşantısal kaçınma- ve kişinin hayatındaki olumsuz sonuçlarına rağmen devam ediyorsa bu durumda kumar oynama bozukluğu ortaya çıkmaktadır (2). Bu kişilerde yaşantısal kaçınmanın yüksek olduğu, kumar oynama davranışı ile yaşantısal kaçınmanın pozitif ilişkili, kendindelik becerilerinin negatif ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (2). Bu kişilerde davranışın devam etmesi; kabul ve ayrışma becerilerinin olmaması, anla temasın azalması dolayısıyla bağlam duyarlılığının azalmış ve kural güdümlülüğün baskın olması, değer temasının ve değer doğrultusundaki kararlı eylemlerin az olması ile açıklanabilmektedir.

Çalışma grubunda kumar oynama bozukluğu davranışçı ilkeler açısından incelenecek -tepkisel koşullanma, edimsel koşullanma, ilişkisel çerçeveleme-, vaka örnekleri üzerinden konuşulacak, psikolojik katılık altıgeni ve davranış analizi üzerinden vaka formulasyonu yapılacak, formulasyona uygun müdahaleler çalışılacak ve canlandırmalar (role play) yoluyla terapistlik becerileri geliştirilecektir.

Kaynaklar:

1. Kim HS ve Hodgins DC (2018). Component Model of Addiction Treatment: A Pragmatic Transdiagnostic Treatment Model of Behavioral and Substance Addictions. Front. Psychiatry 9:406
2. Riley B (2012). Experiential Avoidance Mediates the Association Between Thought Suppression and Mindfulness with Problem Gambling. J Gambl Stud. DOI 10.1007/s10899-012-9342-9

Kongreye Kalan Süre: