English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:


Esnek ve Sağlam: ACT ve Terapötik İlişki
  
Konuşmacılar: Ahmet Nalbant, Seher Cömertoğlu

31 Ekim 2021, Pazar -- 15.00- 16.30

Terapötik ilişki psikoterapinin en önemli konularından biridir. Bu alanda yapılan araştırmalar terapötik ilişkinin yapılan spesifik terapötik müdahaleler kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ancak danışanla sağlam terapötik ilişki kurmak gerek terapistle ilişkili gerekse de danışanla ilgili faktörlere bağlı olarak zorlaşabilmektedir. ACT terapi sürecinde terapötik ilişkiye özel bir önem verir. Danışana karşı açık, yargısız, meraklı ve eşit bir ilişki kurmak bir ACT terapi sürecinin olmazsa olmazlarındandır.

Bu çalışma grubunda terapötik ilişki kavramına yönelik genel bir literatür özetinin ardından temel kavramlara değinilecek ardından katılımcılara ACT açısından terapötik ilişkiyi geliştirmeye yönelik yeni beceriler kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda didaktik sunumlar, yaşantısal egzersizler, vaka sunumları ve grup çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Kongreye Kalan Süre: