English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:


Travmada Bir Kör Nokta: ACT Penceresinden Perspektif Alma ve Benlik
  
Konuşmacılar: Sevinç Ulusoy, Zülal Çelik

31 Ekim 2021, Pazar -- 15.00- 18.15

İnsanların % 50-75’i yaşamları boyunca bir travmatik olayla karşılaşmalarına rağmen çok daha az bir yüzdesinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtileri gelişmektedir. TSSB sıklığının %8-%15 arasında değişen oranlarda olduğu bildirilmekle birlikte; travmatik olaya maruz kalmanın yalnızca ciddi TSSB belirtilerine değil, aynı zamanda yorgunluk, uyku sorunları ve kişiler arası ilişki problemlerine yol açabileceği ve bunların da eklenmesiyle sıklığın daha üst düzeylere çıkabileceği ifade edilmektedir. Travma ile ilgili düşünceler, duygular ve durumlardan kaçınmaya veya bunlardan kaçmaya yönelik aktif çabalar, TSSB'nin tanı kriterlerinde yer alan temel özelliklerden biridir. ACT modeli, kişinin içsel yaşantılara dair deneyimini değiştirme çabası olan yaşantısal kaçınmanın psikopatolojiyi yordayan ve davranış repertuarını daraltan bir süreç olduğunu öne sürmektedir. ACT modelinin psikopatoloji ile ilgili bir diğer önemli boyutu olan bilişsel birleşme ise TSSB'de benliğe ilişkin olumsuz değerlendirmeler şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Travma ile ilişkili benlik değerlendirmeleri (ör. "Hasarlıyım", "Kusurluyum", "Zayıfım") danışan için bir kimlik haline gelmekte ve davranışları bu kimliklere göre şekillendirmek danışanı değerleri doğrultusunda yaşamaktan alıkoymaktadır. Travma ile birlikte ortaya çıkan perspektif alma becerisindeki eksiklik ben algısındaki bütünlüğün ve sürekliliğin kaybı, kendini eleştirme ve başkalarını suçlama davranışları ile sonuçlanabilmektedir. Bağlamsal benlik algısının geliştirilmesine yönelik müdahaleler TSSB şiddetinin azalmasına ve danışanın yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Yöntem: Bu kursta sunum ve beceri uygulamaları için yazılı/görsel dökümanlar kullanılacaktır. Katılımcılara katkı sağlamak adına role-playing ile beraber beceri kazandırma uygulamaları ve soru-cevap şeklinde interaktif içerikli bir yöntem izlenecektir. Öğrenme Hedefleri: Bu kursta katılımcıların, travmatik deneyimi olan bireylerin yaşadığı benlik ilişkili problemlerin ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) perspektifi açısından değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalarının yanı sıra günlük pratiklerinde kullanabilecekleri yeni beceriler edinmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla;

1. ACT Perspektifinden benlik kavramının ele alınması ve 3 benlik algısının tanımlanması,
2. Travmatik deneyimi olan danışanlarda benlik ilişkili problemlerin ACT perspektifinden formülasyonunun gösterilmesi,
3. Bağlamsal benlik algısı ve perspektif alma becerilerinin geliştirilmesine yönelik müdahale becerilerinin kazandırılması planlanmaktadır.

Kongreye Kalan Süre: