English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:


Çiftlerde Duyguyla Çalışmak
  
Konuşmacılar: K. Fatih Yavuz, Ahmet Nalbant, Veysel Güleç

31 Ekim 2021, Pazar -- 16.45- 18.15

Çiftlerle çalışırken duyguları ele almak hem danışanlar hem de terapistler için zorlayıcı olabilmektedir. Danışanlar kadar terapistler de özellikle seans içinde ortaya çıkan yoğun duygular karşısında kaçma ve kaçınma gibi davranışlar sergileyebilirler. Ancak duyguları etkin şekilde ele almak, bireysel terapinin olduğu gibi çift terapisinin de en önemli noktalarından birini oluşturur. ACT, terapi sürecinde ortaya çıkan duyguları ele alış tarzı bakımından birçok etkin terapötik yaklaşım sunar.

Bu çalışma grubunda çift terapisi bağlamında ACT bakış açısından duygularla etkin şekilde çalışmaya yönelik beceriler kazanılması hedeflenmektedir. Vaka örnekleri ve grup çalışmaları ile yeni becerilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Amaçlar:

1- Çift terapisi bağlamında Duygularla ilişkili zorluklar hakkında bilgi sahibi olmak
2- Seans içerisinde zorlayıcı duyguların ortaya çıktığı anları fark edebilmek
3- Seans içerisinde ortaya çıkan duygusal içeriğe etkin şekilde müdahale edebilmek

Kongreye Kalan Süre: