English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:


ACT ve Değerler: Temel Kavramlar, Zorlanılan Durumlar
  
Konuşmacılar: Ahmet Nalbant, Veysel Güleç

30 Ekim 2021, Cumartesi -- 10.30 - 14.45

Değerler kişinin hayatını anlamlı kılan, hayatı dolu dolu ve zengin bir şekilde yaşamasına aracılık eden eylemler ve bu eylemlerin niteliklerini ifade eder. Psikolojik esneklik modelinin bir parçası olan Değerler aynı zamanda ACT’in amacını da oluşturur. Bu kadar merkezi bir noktada yer alan Değerler’i terapi odasında danışanlarla birlikte çalışmak zaman zaman çok zorlayıcı olmaktadır. Psikolojik katılık, hedef odaklılık, değerleri tanımlamada güçlük ve değer temasının zayıf olması gibi durumlar danışanlara özgü en sık karşılaşılan zorluklar olarak özetlenebilir.

Bu çalışma grubunda ACT açısından değerlere dair kısa bir özetin ardından klinik ortamlarda karşılaşılan zorluklara değinilecek ve bu zorlukların aşılması için yeni beceriler geliştirilmeye çalışılacaktır. Didaktik sunum, yaşantısal egzersizler, vaka çalışmaları öğrenmeyi artırmak için kullanılacaktır.

Kongreye Kalan Süre: