English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:


İlişkisel Ağ Analizi ile Vaka Formülasyonu
  
Konuşmacı: K. Fatih Yavuz

31 Ekim 2021, Pazar -- 10.30 - 12.30

İlişkisel çerçeve kuramı (RFT), İnsan dil ve bilişinin ampirik bir çerçevede ele alınması ve anlaşılması amacıyla başlatılan bir araştırma sürecinin sonucunda geliştirilmiş, alanında devrim yaratan etkileri olan bir yaklaşımdır. RFT araştırmaları yalnızca dil, düşünce ve davranış ilişkisini değil, insanın “zihin” olarak tanımlanan ve diğer türlerden kendisini ayıran eşsiz becerisinin nasıl geliştiğini ve gündelik hayatta ve psikopatolojide nasıl bir işlev gördüğünü de açıklayabilmemizde güçlü veriler sunmaktadır.

Bağlamsal davranışçı bilimler alanında faaliyet gösteren klinisyen ve araştırmacılar, RFT araştırmalarıyla ortaya konulan ilke ve süreçleri kullanarak zeka performansında iyileştirme, sosyal ilişki becerileri, otizm spektrum ilişkili müdahaleler, psikoterapi vb. alanlarda etkili müdahale yöntemleri geliştirmektedirler.

Bu çalışma grubunda RFT ilkeleri kısaca tanıtılacak, sembolik ilişkilendirme biçimlerine değinilecek ve ilişkisel ağların nasıl geliştiğine değinilecektir. Son kısımda ise örnek bir psikopatolojik durum üzerinden ilişkisel ağ analizi yapılarak katılımcıların konuya dair teorik ve uygulama seviyelerinde bilgilenmeleri sağlanacaktır.

Kongreye Kalan Süre: