English    Türkçe

Kongreye Kalan Süre:


İntiharı Anlamak: İşlevsel Bağlamsalcılık Bize Ne Söyler? 1-2
  
Konuşmacı: Şengül İlkay

31 Ekim 2021, Pazar -- 10.30 - 14.45

Ülkemizde ve Dünya’da giderek artan intihar davranışı karmaşık bir halk sağlığı sorunu olarak günümüzde önemini korumaktadır. İntiharı öngörmeyi ve önlemeyi amaçlayan çok sayıda kuram bulunmaktadır. Kabul ve Karalılık Terapisi (ACT)’nin bilim felsefesi olan İşlevsel Bağlamsalcılık da bir davranış olarak intiharın işlevini anlamayı ve dolayısıyla bu davranışı öngörmeyi ve etkilemeyi hedefler. İntihar girişimi ya da intiharla ilgili ruminasyon davranışının ortaya çıkmasındaki faktörleri ve bu davranışın devam etmesindeki sonuçları inceleyen zincir analizi ile kişilerin davranışları formüle edilmektedir. ACT’in psikolojik katılık formulasyonunu oluşturan yaşantısal kaçınma, bilişsel birleşme, an’da kalamama, kavramsal benliğe bağlanma, değerlerle temasın kaybı ve kural güdümlülüğün baskınlığı gibi süreçlerin intihar ve ilişkili davranışların ortaya çıkmasında etkili olduğu çalışmalarla gösterilmiş olup bu alandaki araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışma grubunda katılımcıların;
- Zincir analizini yaparak intihar ve ilişkili davranışların işlevini anlamaları,
- Danışanın değer temasını sağlayarak yaşamını sürdürmesine yönelik alternatif bir yol için iş birliği yapmak üzerine müdahale becerisi kazanmaları,
- Kriz anında danışanın kullanabilmesi için ACT’e uygun bir güvenlik planlanı yapmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu oturumda didaktik sunum, vaka örnekleri ve role-play uygulamaları kullanılacaktır.

Kongreye Kalan Süre: